Waarom opzeggen van je lidmaatschap bij LBV onverstandig is! - LBV | Meer dan een vakbond

Waarom opzeggen van je lidmaatschap bij LBV onverstandig is!

Nieuwsoverzicht

OPZEGGEN VAN JE LIDMAATSCHAP BIJ LBV IS ONVERSTANDIG

In een wereld waarin financiële overwegingen de hoofdrol spelen in het leven van veel leden van LBV, is het begrijpelijk dat sommigen overwegen hun lidmaatschap op te zeggen. Echter, het behouden van lidmaatschap biedt voordelen die verder reiken dan de initiële kosten. Wanneer er sprake is van financiële nood is het belangrijk om te weten dat je niet alleen staat. LBV is een waardevolle partner in het beschermen van jouw belangen en het bieden van ondersteuning, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met financiële uitdagingen. Een van de waardevolle diensten die LBV in deze context aanbiedt is de budgetcoach. In deze blog tien redenen waarom je lid moet (worden én) blijven van LBV bij financiële problemen en waarom het inschakelen van de door LBV aangeboden budgetcoach verstandig is.

 

  1. Als lid van LBV profiteer je van de expertise van professionele onderhandelaars, die je kunnen bijstaan bij het verkrijgen van een rechtvaardig loon, een fatsoenlijk pensioen en nog betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zowel op collectief als individueel niveau.
  2. LBV zet zich actief in voor verbetering van arbeidsomstandigheden en beschermt leden tegen onredelijke eisen van werkgevers, uitkeringsinstanties en opdrachtgevers.
  3. Juridische bijstand en vertegenwoordiging worden geboden door LBV in geval van geschillen tussen werknemers en werkgevers of uitkeringsinstanties.
  4. LBV streeft naar een veilige werkplek en werkomstandigheden, waarbij het ondersteunt bij het handhaven van gezondheids- en veiligheidsnormen door middel van programma's en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn en welzijnsvoorzieningen.
  5. Fatsoenlijke pensioenregelingen worden nagestreefd door LBV, en leden kunnen rekenen op deskundig advies over pensioenplanning en financiële zekerheid, met speciale aandacht vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.
  6. Het lidmaatschap bij LBV creëert een gevoel van gemeenschap en solidariteit, wat kracht en steun biedt, vooral in moeilijke tijden.
  7. LBV zet zich in voor het behoud van werkgelegenheid en het bestrijden van ongerechtvaardigde ontslagen.
  8. LBV functioneert op basis van democratische principes, waarbij leden inspraak hebben in de besluitvorming, met de ledenvergadering als hoogste orgaan.
  9. Inzet van LBV voor betere regelingen voor flexibel werken, verlof en gelijke kansen bevordert een gezonde werk-privébalans.
  10. Als lid van LBV heb je via medezeggenschap de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op belangrijke bedrijfsbeslissingen en beleidsvorming.

 

DE BUDGETCOACH

De budgetcoach van LBV is een professional die expertise heeft op het gebied van persoonlijke financiën. Door gebruik te maken van de budgetcoach, krijg je toegang tot individuele begeleiding om je financiën in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en een realistisch budget op te stellen. De budgetcoach van LBV helpt je bij het voorkomen van schulden en het beheren van bestaande schulden. Door samen te werken aan een effectief schuldbeheerplan, kun je stappen zetten om je financiële situatie te verbeteren en toekomstige problemen te voorkomen.

 

WAAROM LID BLIJVEN?

Als lid van LBV heb je toegang tot een breed scala aan hulpbronnen, waaronder juridische bijstand, collectieve onderhandelingskracht en financiële voorzieningen. Deze middelen kunnen van onschatbare waarde zijn in tijden van financiële onzekerheid. Lid zijn van LBV betekent ook dat je deel uitmaakt van een gemeenschap. In moeilijke tijden kan dit gemeenschapsgevoel een bron van steun en solidariteit zijn, eventueel met ervaringsdeskundigen die vergelijkbare uitdagingen hebben doorgemaakt en elkaar kunnen ondersteunen.

 

CONCLUSIE

Terwijl financiële overwegingen begrijpelijk zijn, kunnen de voordelen van het lidmaatschap bij LBV op lange termijn aanzienlijk bijdragen aan jouw welvaart. Het is een investering in jezelf. Lid zijn en blijven bij LBV wanneer je financiële problemen hebt, opent de deur naar waardevolle individuele ondersteuning, zoals de diensten van de budgetcoach bij LBV. Door deze middelen te benutten, vergroot je je kansen om financiële stabiliteit te bereiken en tegelijkertijd profiteer je van de voordelen van een ondersteunende gemeenschap. In tijden van onzekerheid is het behouden van deze verbindingen en het inschakelen van professionele begeleiding een investering in je financiële welzijn op de lange termijn. Ik zeg: GEWOON LID WORDEN EN LID BLIJVEN!!!

 

Ger IJzermans

voorzitter LBV

 

PS: Ben je na het lezen van deze blog geïnspireerd geraakt of wil je met onze hulp je ambities waarmaken, kom dan gerust langs of bel 088- 2663000 voor een afspraak. De koffie staat klaar!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info