Wat staat ons te wachten in 2024? - LBV | Meer dan een vakbond

Wat staat ons te wachten in 2024?

Nieuwsoverzicht

Politiek Den Haag wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom gaat er veel geld naar koopkracht en gelijke kansen in het onderwijs. Ook is er geld voor wonen, klimaatverandering, en het leger. De regels voor belastingen moeten (nog) simpeler worden. “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” (historische slogan Belastingdienst 1993).

 

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering te besteden heeft en waaraan men voornemens is dat allemaal uit geven. Door extreme prijsstijgingen is het leven in 2023 weer duurder geworden. Daardoor hebben mensen met een lager salaris minder koopkracht. Dat betekent dat ze nog minder kunnen kopen of hun rekeningen moeilijker kunnen betalen. De regering neemt maatregelen om die mensen te helpen. Zo stijgt het aantal arme mensen niet verder en leven er minder kinderen in armoede.

 

De huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan omhoog.

De koopkracht van de meeste mensen neemt volgend jaar toe. De gemiddelde Nederlander gaat er 1,7 procent op vooruit. Het kabinet geeft 2 miljard euro uit om de koopkracht van gezinnen en mensen met een uitkering of laag (midden)inkomen te verbeteren:

  1. het kindgebonden budget gaat omhoog voor:
  1. het 1e kind met maximaal 750 euro;
  2. het 2e en volgende kinderen met maximaal 883 euro;
  3. kinderen van 12 tot 17 jaar met maximaal 400 euro;
  1. de huurtoeslag stijgt met maximaal 416 euro;
  2. de arbeidskorting wordt 115 euro hoger voor werkenden met een laag inkomen; 
  3. de verlaging van de jonggehandicaptenkorting voor Wajongers gaat niet door;
  4. de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand gaat niet verder omlaag.

 

Het is positief dat de regering in 2024 extra aandacht besteedt aan mensen met lagere inkomens en hen helpt met een aantal maatregelen. Deze maatregelen kunnen het verschil maken voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Er zijn echter ook gezinnen die dan ook nog niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen doordat er schulden zijn. Het hebben van een overzicht, inzicht en plannen zijn belangrijke vaardigheden om schulden op orde te krijgen. Als je daar hulp bij wil, maak dan eens een vrijblijvende afspraak met onze budgetcoach Efraline (088-2663000).

 

GRATIS SCHOOLMAALTIJDEN

Er komen in 2024 gratis schoolmaaltijden voor kinderen die dit goed kunnen gebruiken. In 2023 startte de overheid, bij wijze van proef, met gratis maaltijden op school voor leerlingen die dat onder meer door geldzorgen nodig hebben. Gelukkig realiseert politiek Den Haag zich dat ook. Het initiatief voor gratis schoolmaaltijden is een geweldige manier om kinderen te ondersteunen die dit nodig hebben. Goede voeding is essentieel voor de ontwikkeling en kunnen kinderen zich beter concentreren op school. In 2024 is er in totaal 166 miljoen euro beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden.

 

ENERGIEREKENING

Mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, krijgen gerichte hulp van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds biedt tijdelijk een helpende hand aan degenen die hun energierekeningen niet kunnen betalen, wat een welkome maatregel is. Het afgelopen jaar heeft het Noodfonds ruim 96.000 aanvragen goedgekeurd. Hulp nodig? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak met onze juridisch consulente Ramona (088-2663000).

 

Extra geld naar beschut werk

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms heel veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Gemeenten moeten deze mensen een betaalde baan bieden in een aangepaste omgeving: beschut werk. Iemand die beschut werk doet, is in dienst van de gemeente, een sociaal ontwikkelbedrijf of een andere werkgever. En krijgt loon. Dit is tenminste het wettelijk minimumloon. De werkgever komt vaak in aanmerking voor (loonkosten)subsidie. Het is belangrijk om mensen met een arbeidsbeperking hulp te bieden en te ondersteunen bij hun werk. Er komt 64,7 miljoen euro extra vrij voor beschut werk. Dit is werk voor mensen met een arbeidsbeperking die niet bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Daarnaast gaat er 63,9 miljoen euro naar de sociaal ontwikkelbedrijven. Elke gemeente is verplicht een per gemeente vastgesteld aantal beschutte banen te bieden. Leden met een beschutte werkplek krijgen 50 procent korting op de contributie bij LBV.

 

LBV IS NIET TEVREDEN

Niet iedereen is tevreden is met deze plannen, ook LBV niet!. De zorgen van LBV over de lastendruk voor middeninkomens en de wens voor een verlaging van de belasting op arbeid zijn serieuze zorgen. LBV vind dat er te weinig wordt gedaan om het inkomen van werkenden te verbeteren. De meeste werkenden profiteren niet van de hogere huur- en zorgtoeslag en ook niet van een hoger kindgebonden budget. Zij betalen wel fors meer reiskosten om op hun werk te komen. Werkenden betalen dus de hoofdprijs.

 

Het is belangrijk dat de regering een evenwicht vindt tussen het ondersteunende van mensen met lagere inkomens en het niet te zwaar of nog zwaarder belasten van middeninkomens. LBV zou daarom graag zien dat de belasting op arbeid omlaag gaat. Nu gaat het tarief in de eerste schijf juist omhoog, van 36,93 procent op dit moment naar 37,04 procent. LBV wil dat het kabinet meer doet om de "inkomenscrisis" te lijf te gaan. Wij pleiten al langer voor het nog verder verhogen van het wettelijk minimumloon.

 

Kortom, het is een gemengd beeld, met positieve stappen om de samenleving te verbeteren, maar ook oorspronkelijke zorgen die moeten worden verminderd. Het is essentieel dat de overheid naar feedback luistert en keihard blijft werken aan een rechtvaardig en inclusief Nederland voor iedereen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info