Weet jij alles al over vakantiedagen? - LBV | Meer dan een vakbond

Weet jij alles al over vakantiedagen?

Auteur: Ramona Jelier

Nieuwsoverzicht

Vrije dagen, wie vindt het nou niet lekker om af en toe van een vrije dag te genieten? Of misschien heb jij je vrije dagen wel hard nodig voor andere kwesties. Maar op hoeveel vakantiedagen heb je eigenlijk recht per jaar? En is je werkgever het verplicht je loon door te betalen als jij vakantie opneemt? In deze blog leg ik het je graag uit.

Een werknemer heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Deze vakantiedagen bouw je elk jaar op. Wanneer je ergens midden in het jaar begint, dan worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend. Bijvoorbeeld: je begint in juli 2021 bij je nieuwe werkgever. Dan heb jij dus geen recht op vakantiedagen van 1 januari tot en met 31 december, maar van 1 juli tot en met 31 december. Een werknemer bouwt minimaal vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie op. Om een wat beter beeld te schetsen zal ik een rekenvoorbeeld geven: Stel, je werkt 40 uur per week. Dan bouw je dus 4 keer 40 uur aan vakantie per jaar op. Dat komt op een totaal van 160 uur op jaarbasis. Omgerekend naar dagen kom je dan op 20 wettelijke vakantiedagen per jaar uit. Niet onbelangrijk: in de periode dat jij je vakantiedagen opneemt, heb je recht op doorbetaling van het loon.

Vaak zien we dat werkgevers meer dan de 20 wettelijke vakantiedagen aan hun werknemers toekennen. Dit kan in de arbeidsovereenkomst en/of in de cao zijn opgenomen. De ‘’extra’’ vakantiedagen boven op de wettelijke 20 dagen, worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Stel dat je volgens jouw arbeidsvoorwaarden recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar, dan zijn 20 vakantiedagen wettelijke vakantiedagen en 5 vakantiedagen bovenwettelijke vakantiedagen.

Opbouw van vakantiedagen bij ziekte

In de wet is geregeld dat je bij ziekte gewoon de wettelijke vakantiedagen blijft opbouwen. De opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte is niet in de wet opgenomen. Deze regeling kan eventueel wel zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de cao. Kijk dit dus goed na.

Vakantiedagen onbeperkt geldig?

Vakantiedagen blijven niet voor altijd bewaard. Wettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen vervallen namelijk een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dus de vakantiedagen welke in 2020 zijn opgebouwd, vervallen op 1 juli 2021. In je arbeidsovereenkomst of cao kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Belangrijk is dat je voor deze tijd de wettelijke vakantiedagen hebt opgenomen, omdat je ze anders simpelweg kwijt bent. Hierop geldt wel een uitzondering. Als je niet in staat was om de wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen, doordat je bijvoorbeeld ziek was of omdat de werkgever het onmogelijk voor je heeft gemaakt om (genoeg) vakantie op te nemen, geldt er een verjaring van vijf jaar. De vijf jaar gaat in na het kalenderjaar van de opbouw van de vakantiedagen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt altijd dat deze na vijf jaar verjaren.

Vakantie aanvragen

Op het moment dat je een vakantieaanvraag schriftelijk hebt aangevraagd bij je werkgever, heeft je werkgever twee weken de tijd om op je aanvraag te reageren. Doet je werkgever dit niet binnen twee weken, dan wordt de aanvraag goedgekeurd conform jouw wensen. Je werkgever mag je vakantieaanvraag weigeren als het bedrijf door jouw verlof in grote problemen komt. Hij heeft hiervoor wel een goede reden nodig en moet deze ook schriftelijk aan jou kenbaar maken.

Vakantiedagen laten uitbetalen

Het is niet mogelijk om wettelijke vakantiedagen uit te laten betalen. Dit is alleen toegestaan aan het einde van je dienstverband wanneer je nog wettelijke vakantiedagen over hebt. Bovenwettelijke vakantiedagen die je niet hebt opgenomen mag je wel door de werkgever laten afkopen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen elkaar hier toe niet verplichten.

Conclusie

Houd zelf ook goed in de gaten hoeveel wettelijke vakantiedagen je nog over hebt over het afgelopen jaar. Het zou zonde zijn als deze wettelijke vakantiedagen per 1 juli komen te vervallen. Hoeveel vakantiedagen je momenteel nog hebt, kun je eventueel ook terugvinden op je salarisspecificatie.

Heb je vragen omtrent jouw vakantiedagen? Neem dan contact op met LBV door een mail te sturen naar lbv@lbv.nl of bel naar 088 – 266 3000. De eerste vraag is altijd vrijblijvend en ons team staat je graag te woord!

Ramona Jelier

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info